12.12.2018

Zapytanie ofertowe w ramach projektu "Dom Seniora Nazaret" RPPK.08.03.00-18-0103/17 na zajęcia/warsztaty w DDP w Sadkowej Górze

Zapytanie

12.02.2018

Wyniki dotyczące zapytania ofertowego "Dom Seniora" RPPK.08.03.00-18-0060/17 - prowadzenie zajęć w DDP w Zaczerniu

Wyniki dotyczące zapytania ofertowego

07.02.2018

Wyniki dotyczące zapytania ofertowego "Dom Seniora" RPPK.08.03.00-18-0060/17 - doradztwo komputerowego w DDP w Zaczerniu

Wyniki dotyczące zapytania ofertowego

05.02.2018

Wyniki dotyczące zapytania ofertowego "Dom Seniora" RPPK.08.03.00-18-0060/17 - doradztwo psychologiczne w DDP w Zaczerniu

Wyniki dotyczące zapytania ofertowego

 

02.02.2018

"Dom Seniora" RPPK.08.03.00-18-0060/17 zajęcia/warsztaty w DDP w Zaczerniu

Zapytanie

Zapytanie

Zapytanie

Zapytanie

Zapytanie

Formularz

Formularz

Oświadczenie

30.01.2018

"Dom Seniora" RPPK.08.03.00-18-0060/17 doradztwo komputerowego w DDP w Zaczerniu

Zapytanie

Zapytanie

Zapytanie

Zapytanie

Formularz

Oświadczenie 1

 

26.01.2018

" Dom Seniora" RPPK.08.03.00-18-0060/17 doradztwo psychologiczne w DDP w Zaczerniu

Zapytanie

Zapytanie

Zapytanie

Zapytanie

Formularz

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

 

15.12.2017

" Dom Seniora" RPPK.08.03.00-18-0060/17 zmiana funkcjonalności budynku Zaczernie.

Wyniki dotyczące zapytania ofertowego Dom Seniora - zmiana funkcjonalności budynku Zaczernie

 

13.12.2017

Wyniki dotyczące zapytania ofertowego " Dom Seniora" RPPK.08.03.00-18-0060/17 - catering Zaczernie

Wyniki dotyczace zapytania ofertowego Dom Seniora - catering Zaczernie

 

13.12.2017

Wyniki dotyczące zapytania ofertowego "Dom Św. Jana Pawła II" RPPK.08.03.00-18-0041/17 - catering Mielec

Wyniki dotyczące zapytania ofertowego Dom Św. Jana Pawła II - catering Mielec

 

12.12.2017

Wyniki dotyczące zapytania ofertowego "Dom Św. Jana Pawła II" RPPK.08.03.00-18-0041/17 - transport gmina miejska Mielec

Wyniki dotyczące zapytania ofertowego Dom Św. Jana Pawła II - transport Mielec

 

12.12.2017

Wyniki dotyczące zapytania ofertowego "Dom Seniora" RPPK.08.03.00-18-0060/17 - Transport gmina Trzebownisko.

Wyniki dotyczące zapytania ofertowego Dom Seniora - transport Trzebownisko

  

11.12.2017

Wyniki dotyczące zapytania ofertowego "Dom Św. Jana Pawła II" RPPK.08.03.00-18-0041/17 - zdalna opieka Mielec

Wyniki dotyczące zapytania ofertowego Dom Św. Jana Pawła II - zdalna opieka Mielec

 

11.12.2017

Wyniki dotyczące zapytania ofertowego "Złota jesień - każdy z nas będzie seniorem" RPPK.08.03.00-18-0052/17 - zdalna opieka:

Wyniki zapytania ofertowego Złota jesień - każdy z nas będzie seniorem - zdalna opieka

 

08.12.2017

Wyniki dotyczące zapytania ofertowego "Słoneczna jesień życia" RPPK.08.03.00-18-0053/17 - Zdalna Opieka Tuszów Narodowy

Wyniki dotyczące zapytanie ofertowego Słoneczna jesień życia - zdalna opieka Tuszów Narodowy

 

29.11.2017

Zmiana funkcjonalności budynku_Zaczernie

 

29.11.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE katering Zaczernie

 

29.11.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE catering Mielec

 

28.11.2017

Transport gmina Trzebownisko

 

 28.11.2017

Transport gmina miejsko wiejska MIELEC

 

28.11.2017

ZDALNA OPIEKA MIELEC

 

28.11.2017

ZDALNA OPIEKA Głogów Małopolski

 

27.11.2017

ZDALNA OPIEKA Tuszów Narodowy

 

23.05.2017

Wyniki postepowania zapytania ofertowego NR 1/PASZ/2017

Wyniki postepowania zapytania ofertowego NR 2/PASZ/2017

Wyniki postepowania zapytania ofertowego NR 3/PASZ/2017

Wyniki postepowania zapytania ofertowego NR 7/PASZ/2017

 

19.05.2017

Wybór najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego NR 2/PASZ/2017 dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia kursu zawodowego w postaci kursu "Magazynier z obsługą wózków widłowych" oraz zorganizowania i przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego"

 

Protokół zapytania ofertowego NR 2/PASZ/2017 "Magazynier z obsługą wózków widłowych" cz.1

Protokół zapytania ofertowego NR 2/PASZ/2017 "Magazynier z obsługą wózków widłowych" cz.2

 

20.04.2017

Wyniki postępowania zapytania ofertowego NR 4/PASZ/2017

Wyniki postępowania zapytania ofertowego NR 5/PASZ/2017

Wyniki postępowania zapytania ofertowego NR 6/PASZ/2017

 

UNIEWAŻNIENIE I POWTÓRZENIE CZĘŚCI POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO ZAPYTAŃ OFERTOWYCH  NA ZORGANIZOWANIE I PRZPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH NA PODSTAWIE UMOWY PODKARPACKIEJ FUNDACJI ROZWOJU REGIONALNEGO Z POWIATEM MIELECKIM (Umowa nr 53/2017/PCPR) O POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM:

        Umowa o realizację zadania z zakresu wsparcia zawodowego Uczestników Projektu w ramach projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w latach 2017-2018.

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego informuje iż unieważnia część postępowania ze względu na brak złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu i postanawia ponownie ogłosić następujące zapytania ofertowe:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PASZ/2017 "Spawacz metodą MAG/TIG"   doc  pdf        

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/PASZ/2017 "Magazynier z obsługą wózków widłowych"   doc  pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/PASZ/2017 "Operator koparko – ładowarki"   doc  pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/PASZ/2017 "Prawo jazdy kategorii C plus kurs kwalifikacji wstępnej"                                                                                                                                          doc  pdf

 

ZAPYTANIA OFERTOWE DOTYCZĄCE ZORGANIZOWNIA I PRZEPROWADZENIA NIŻEJ WYMIENIONYCH KURSÓW ZAWODOWYCH NA PODSTAWIE UMOWY PODKARPACKIEJ FUNDACJI ROZWOJU REGIONALNEGO Z POWIATEM MIELECKIM (Umowa nr 53/2017/PCPR) O POWIERZENIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO POD TYTUŁEM:

        Umowa o realizację zadania z zakresu wsparcia zawodowego Uczestników Projektu w ramach projektu pn. „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Mieleckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w latach 2017-2018.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PASZ/2017 "Spawacz metodą MAG/TIG"   doc  pdf        

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/PASZ/2017 "Magazynier z obsługą wózków widłowych"   doc  pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/PASZ/2017 "Operator koparko – ładowarki"   doc  pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/PASZ/2017 "Kucharz zawodowy"   doc  pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/PASZ/2017 "Cukiernik"   doc  pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/PASZ/2017 "Florysta"   doc  pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/PASZ/2017 "Prawo jazdy kategorii C plus kurs kwalifikacji wstępnej"                                                                                                                                          doc  pdf